Privacy Policy

PRIVACY POLICY

LOGOVECTORSERVICE, gevestigd aan Sluiswachter 31, 6661MV Elst in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

• LOGOVECTORSERVICE
• Sluiswachter 31
• 6661MV
• Nederland
• +31683566709

LOGOVECTORSERVICE gebruikt/verwerkt de volgende persoonsgegevens.

LOGOVECTORSERVICE respecteert de privacy van alle gebruikers van de webshop en zorgt ervoor dat alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. LOGOVECTORSERVICE zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen bij uw bestelling.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• NAW gegevens (voor- en achternaam, volledig adres en woonplaats);
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Bankrekeningnummer;
• IP-adres;
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Hieronder vindt u een overzicht waarvoor LOGOVECTORSERVICE uw persoonsgegevens voor gebruikt.

• Bij het plaatsen van uw bestellingen en u op de hoogte houden ervan;
• Om het winkelen bij LOGOVECTORSERVICE.nl zo gebruiksvriendelijk en aangenaam mogelijk te maken, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling op. Hierdoor kunnen wij de webshop verder personaliseren;
• Als u een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaakt, slaan wij deze gegevens op in een beveiligde omgeving voor toekomstige aankopen zodat u niet alle gegevens opnieuw hoeft in te vullen bij het bestelproces;
• Voor nieuwe ontwikkelingen, acties en aanbiedingen gebruiken wij uw e-mailadres om u hierover te informeren. Mocht dit niet gewenst zijn, kunt u zich altijd via onze webshop uitschrijven;
• Gegevens over het gebruik van onze webshop en de feedback van onze marketingactiviteiten, zorgen ervoor dat wij onze webshop verder ontwikkelen en verbeteren om u nog beter van dienst te zijn.

Indien u een recensie schrijft kunt u zelf ervoor kiezen om dit met uw eigen naam te doen of in de anonimiteit. We waarderen het zeer en zijn benieuwd naar meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht om dit niet te publiceren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

LOGOVECTORSERVICE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het verwerken van uw bestelling;
• Het afhandelen van uw betaling;
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
• Om goederen en diensten bij u af te leveren;
• LOGOVECTORSERVICE analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
• LOGOVECTORSERVICE volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte;
• LOGOVECTORSERVICE verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LOGOVECTORSERVICE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

LOGOVECTORSERVICE verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. LOGOVECTORSERVICE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LOGOVECTORSERVICE gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. LOGOVECTORSERVICE gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LOGOVECTORSERVICE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Logovectorservice.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. LOGOVECTORSERVICE wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LOGOVECTORSERVICE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@Logovectorservice.nl