Lettercontouren maken

In deze blog leer je lettercontouren maken in verschillende programma’s zoals Adobe Illustrator, Adobe Photoshop en Indesign. Mocht u geen kennis hebben, dan helpen wij u graag met het omzetten van uw lettertype naar lettercontouren.

Lettercontouren maken in Illustrator

  1. Zorg ervoor dat alle lagen zijn ontgrendeld. Ga naar het hoofdmenu > Venster > Lagen en verwijder het hangslotpictogram van alle lagen.
  2. Selecteer alle lettertypen. Om zeker te zijn dat alles geselecteerd is, ga je in het hoofdmenu naar Selecteren > Alles. Het maakt niet uit of ook niet-tekstobjecten zijn geselecteerd.
  3. Contouren maken: ga in het hoofdmenu naar Type > Contouren maken, zoals rechts wordt weergegeven. Om er zeker van te zijn dat alle lettertypen omlijnd zijn, hebben letters met knooppunten indien geselecteerd, zoals in het onderstaande voorbeeld.
  4. Klik op "Opslaan als" om het bestand met een nieuwe naam op te slaan, zodat het oorspronkelijke hoofdbestand behouden blijft.

Letter contouren maken in Adobe Illustrator

Lettercontouren maken in Photoshop

Als je Photoshop gebruikt en je lettercontouren wilt maken, bekijk dan de onderstaande stappen:

  1. Start Photoshop en typ de tekst die u wilt omlijnen of open een bestaand document.
  2. Ga naar het gedeelte Lagen, klik met de rechtermuisknop op de tekstlaag en selecteer 'Overvloeiopties'.
  3. Markeer het selectievakje naast Stroke.
  4. Pas de grootte, positie, overvloeimodus, dekking en kleur van de omtrek aan.
  5. Tik op 'Ok' als je klaar bent.

Lettercontouren maken in Photoshop

Lettercontouren maken in inDesign

Het is ook mogelijk om in InDesign lettercontouren te maken. Wanneer u het gereedschap Direct selecteren gebruikt om de muisaanwijzer op tekst te plaatsen die is geconverteerd naar contouren, geeft InDesign het pad en de padpunten weer. U kunt eenvoudig het punt dat u wilt bewerken slepen.De Pathfinder-functie biedt opties voor het optellen, aftrekken, kruisen, uitsluiten van overlap en min-terug in een pad.Het Pathfinder-paneel, te vinden onder Venster>Object en lay-out>Pathfinder, bevat de dezelfde opties gevonden onder Object> Paden, Object> Pathfinder, Object> Vorm converteren en Object> Punt converteren.

Letter contouren maken in InDesign